JAPA MANTRA

Sat Nam,
Dissabte ens reunim de nou l'Associació Kundalini de Catalunya, com ho venim fent mensualment, en aquesta ocasio ho farem al centre dd Ioga shunia Ioga Maresme, Mataro.
Utilitzarem la Meditació Japa de 62 minuts recitant el mantra
Sat Nam Wahe Guru.
Un cop conclosa la meditació, farem una relaxació conscient i finalitzarem compartint un Iogui TeaInfo:
Jaap significa "recitació". Està repetint el nom de Déu. Pot ser verbal o mental. Es comença amb Jaap verbal i el desenvolupem en Jaap mental. Jaap verbal és l'etapa inicial de Jaap.
Al Naam-Jaap, hi ha recitació del nom de l'U, i roman igual sense cap canvi. La ment es manté en Déu. La ment està posada en el Nom tal com és, sense la seva modificació sense pensaments.
Naam- Waheguru
Naam és el Gurmantar - fórmula donada pel Guru, és la paraula 'Waheguru'. Elimina la ignorància ", és a dir, el donador de la llum de Déu - el coneixement Diví. També es diu Shabad o Paraula. El Naam-Jaap pur és la recitació de la paraula" Waheguru ".
En fer la seva Jaap, el Naam la ment s'aquieta.
Important és la concentració, és el requisit fonamental per recórrer al Jaap. Que la ment i el cos estiguin sense tensió.
Tota tècnica del Naam Jaap no és més que un esforç per concentrar-se en la recitació del Naam - 'Waheguru'.
Concentrar-se en el Shabad (paraula) "Waheguru", i el seu so.Us esperem a tots, prèvia confirmació:
647.574.583 / associaciokundalini@gmail.com.L'entrada contribueix a les despeses pròpies de l'esdeveniment, de manera que agrairem les vostres donacions.
Contribució mínima sugerida 7 € euros (5 € socis).Preguem puntualitat per començar la meditació a les 18:30.Sat Nam wahe Guru